دلارام

گوشی گیتار آلیس درجه یک

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گوشی تار برنجی

مشخصات کلی مناسب برای : تار

۲۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گوشی تار چوبی

مشخصات کلی جنس : چوب

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

گریپ مستر فلنگر FA-10P

۵ %
تخفیف

۹۳,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

کلیفون پیراسترو شوارتز

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل

۱۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلیفون راگا

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : پودر مس

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلیفون پیراسترو پیرانیتو خاکستری

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : روزین

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلیفون روزین معمولی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : روزین

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل 10 متری

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار و لوازم جانبی

۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چوب طبل نمدی

مشخصات کلی مناسب برای : طبل

۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چوب سایدرام Vic Firth 5A

مشخصات کلی مناسب برای : سایدرام

۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چوب سایدرام Vater

مشخصات کلی مناسب برای : سایدرام

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چوب سایدارم یاماها 5A

مشخصات کلی مناسب برای : سایدرام

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چوب سایدرام Vic Firth رنگی

مشخصات کلی مناسب برای : سایدرام - جنس : چوب

۱۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چوب رهبری

مشخصات کلی جنس : شاخ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پیکاپ گیتار CHERUB WCP-60G
چرب CHERUB

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار

۱۰ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پیکاپ ویولن CHERUB WCP-60V
چرب CHERUB

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن

۱۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پین سیم گیر ویولن

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن - جنس : آبنوس

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پک سرساز ساکسیفون آلتو

مشخصات کلی مناسب برای : ساکسیفون آلتو

۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پوست کمانچه درجه یک

مشخصات کلی مناسب برای : کمانچه - جنس : پوست بره تودلی

۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پرده تار دستان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : الیاف طبیعی (روده)

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پرده سه تار دستان

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا