دلارام

ضمانت اصل بودن کالا

تمامی محصولات موجود در فروشگاه که اصل بودن آن در مشخصات محصول ذکر شده است توسط کارشناسان ما بررسی و از اصالت آن ها صحت به عمل آمده است.

درصورت ثابت شدن غیراصل بودن کالا و مغایرت آن کالا قابل بازگشت است.