دلارام

شاه رباب
رباب افغان

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • جنس کاسه
  توت
 • ساختمان کاسه
  یک تکه
 • جنس صفحه
  پوست
 • جنس دسته
  گردو
 • جنس گوشی
  گردو
 • جنس شیطانک
  شاخ
 • جنس سیم گیر
  شاخ