دلارام

ناموجود

رباب جرعه

  • جنس کاسه
    توت
  • ساختمان کاسه
    یک تکه