دلارام

کنترباس آلوی

  • اندازه : 3/4

لطفا تماس بگیرید

  • اندازه
    • 3/4
  • نوع ساز
    کنترباس
  • سیستم صدا
    اکوستیک