دلارام

ناموجود

کنترباس آلوی

سایز 3/4 می باشد
  • اندازه : 3/4

  • اندازه
    • 3/4
  • نوع ساز
    کنترباس
  • سیستم صدا
    اکوستیک