دلارام

ناموجود

سنتور آرزو

  • نوع سنتور
    • سل کوک
  • اقلام همراه
    هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب