دلارام

ناموجود

سه تار هرمز ویژه شبکه

 • جنس کاسه
  • چوب توت
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • جنس سیم گیر
  • گردو
 • نام سازنده
  هرمز ملکشاهی
 • توضیحات
  ساز فوق سری ویزه سازنده میباشد