دلارام

سیم گیتار ساوارز 540 ARJ

قیمت : ۶۳۵,۰۰۰ تومان