دلارام

متالوفون باس رها
B.M

در صورت موجود نبودن، طبق سفارش به سازنده بین 20 تا 25 روز کاری زمان برای آماده شدن لازم است

قیمت : ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

متالوفون باس به وسعت صدایی 4/3 1 که از نت C تا A گسترده می باشد.
دارای دو F و یک Bb، یک جفت مضراب و یک روکش با پایه های متحرک و قابل جداشدن از ساز است.
جنس تیغه ها از آلومینیوم می باشد. تیغه های ساز به برچسب های رنگی که معرف هر نت می باشند منقوش هستند و یا قابل سفارش با تیغه های رنگی که معرف هر نت می باشند نیز خواهد بود.