دلارام

زایلوفون سوپرانو رها
رها

قیمت : ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
زایلوفون سوپرانو رها

زایلوفون سوپرانو به وسعت صدایی 4/3 1 که از نت C تا A گسترده می باشد.
دارای دو F و یک Bb و یک جفت مضراب و یک کشش با پایه های متحرک و قابل جداشدن از ساز است.
تیغه های ساز به برچسب رنگی که معرف هر نت می باشد منقوش شده است.