دلارام

سازدهنی ترمولو 24 سوراخ سوزوکی W-24
Suzuki W-24 Winner Tremolo 24–Hole Harmonica

قیمت : ۶۸۰,۰۰۰ تومان

  • نوع ساز
    ترمولو