دلارام

سازدهنی ترمولو 20 سوراخ سوزوکی W-20
Suzuki W-20 Winner Tremolo Harmonica 20 Holes

قیمت : ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  • نوع ساز
    ترمولو