دلارام

سیم گیتار داداریو EJ50

قیمت : ۶۹۵,۰۰۰ تومان