دلارام

کلیفون ملوس تیره
Melos Rosin Dark

قیمت : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  • مناسب برای
    ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه