دلارام

درام ست پرل مدل Wood FibreGlass FW943XP
Pearl FW943XP/C151 Wood FibreGlass Series Drum SHELL

قیمت : ۷۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان