دلارام

ناموجود

سه تار هادی آبدارباشی ویژه

  • جنس کاسه
    • چوب گردو
  • جنس صفحه رویی
    • چوب توت
  • جنس گوشی کوک
    • چوب گردو