دلارام

سه تار محمدی الگو هاشمی
طبق سفارش

قیمت : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • جنس کاسه
  • چوب توت
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • نام سازنده
  آقای محمود صادق محمدی