دلارام

ناموجود

سه تار ایمانی نژاد

 • جنس کاسه
  • چوب توت
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • نام سازنده
  ایمانی نژاد