دلارام

ناموجود

دیوان ترک

 • جنس کاسه
  روز پادوک
 • ساختمان کاسه
  ترکه ای
 • تعداد ترک کاسه
  استاندارد
 • جنس صفحه
  اسپیروس
 • جنس دسته
  گردو
 • جنس گوشی
  روزود
 • جنس شیطانک
  استخوان
 • جنس سیم گیر
  چوب
 • جنس خرک
  چوب شمشاد