دلارام

ناموجود

کرنا

کرنا یکی از محبوب ترین سازها در منطقه بختیاری که در مراسم مختلف به خصوص مجالس شادی از آن استفاده می شود.

این ساز ساخته شده از مناطق بختیاری توسط دوست هنرمند آقای سامانی می باشد.

  • جنس
    چوب کهور و بدنه برنج