دلارام

ناموجود

سه تار هادی آبدارباشی صدفکاری طرح دار
هادی

 • جنس کاسه
  • چوب ازاد
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • جنس سیم گیر
  • گردو
 • نام سازنده
  هادی آبدارباشی
 • توضیحات
  درصورت تمایل شما میتوانید سازهای دو مهر و سه مهر را به صورت سفارشی ثبت نمایید