دلارام

ناموجود

سه تار درویش

  • جنس کاسه
    • چوب توت
  • جنس دسته
    • چوب گردو
  • نام سازنده
    درویش