دلارام

سی دی ردیف نوازی سه تار

ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی برومند، با اجرای سه تار حسین علیزاده

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۴,۰۰۰ تومان

قیمت برای شما : ۱۸۶,۰۰۰ تومان