دلارام

سه تار علی زادخیل یک مهر

ساز طبق سفارش شما آماده می شود

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • جنس کاسه
  • چوب توت
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • جنس سیم گیر
  • گردو
 • نام سازنده
  علی زادخیل