دلارام

ناموجود

سه تار هاتف
ملکشاهی

ساز همراه با یکسال گارانتی به شرط تایید استاد و در صورت عدم تایید قابل عودت می باشد.

 • جنس کاسه
  • چوب توت
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • جنس سیم گیر
  • گردو
 • نام سازنده
  هاتف ملکشاهی
 • توضیحات
  درصورت تمایل شما میتوانید سازهای دو مهر و سه مهر را به صورت سفارشی ثبت نمایید