دلارام

سه تار مفاخری یک مهر

 • جنس کاسه : چوب توت
 • جنس دسته : چوب گردو

قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ تومان

 • جنس کاسه
  • چوب توت
 • جنس دسته
  • چوب گردو
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • جنس سیم گیر
  • گردو
 • نام سازنده
  مفاخری