دلارام

سه تار امیر مفتاحی
معرق

طراحی متفاوت

قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • جنس کاسه
  • چوب گردو
 • جنس دسته
  • چوب توت
 • جنس صفحه رویی
  • چوب توت
 • جنس گوشی کوک
  • چوب گردو
 • جنس سیم گیر
  • گردو
 • نام سازنده
  مفتاحی
 • توضیحات
  کاسه از چوب گردو معرق کاری شده، روی دسته آبنوس؛ گوشی ها کارشده از جنس گردو و شمشاد و آبنوس