دلارام

سیم قرقره بم 035 نوین سیم

سایز قرقره بزرگ می باشد

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان

  • مناسب برای
    سیم بم 035