دلارام

ناموجود

کلیفون پیراسترو ابلیگاتو
Pirastro Obligato Rosin

رزین بدست آمده از شیره درختان مورد استفاده مردمان از قرن های پیش بوده است که برای ضدآب کردن قایق های چوبی مورد استفاده قرار می گرفته است. سپس مردمان شرق مدیترانه، در پی پیدا کردن راهی بهتر برای نواختن سازهای خود از رزین که در واقع صمغ درختان بود برای روی سیم هایی که از روده حیوانات بود استفاده کردند و پس از استفاده از موی اسب به عنوان آرشه با ترکیب لایه نازکی از رزین بر روی آرشه باعث تولید اصوات دلنشین تری شدند و از آن زمان تا به حال رزین که در ایران با نام آلمانی کلیفون شناخته می شود به عضو جدا نشدنی سازهای آرشه ای زهی تبدیل شده است.

رزین طبیعی همچنان از صمغ درختان در پاییز جمع آوری می شود و با فرآیند های گرم و سرد کردن به تولید کلیفون ها می پردازند.

  • مناسب برای
    ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل
  • جنس
    رزین