دلارام

ناموجود

ساعدپوش دراب

  • مناسب برای : انواع سازهای زهی مضرابی از جمله تار و سه تار، گیتار، عود، تنبور، دوتار، دیوان و باغلاما

  • مناسب برای
    انواع سازهای زهی مضرابی از جمله تار و سه تار، گیتار، عود، تنبور، دوتار، دیوان و باغلاما
  • جنس
    پارچه