دلارام

سیم ویولن سولیست
Solist Violin Strings

  • مناسب برای : ویولن 4/4

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  • تعداد سیم
    4
  • مناسب برای
    ویولن 4/4