دلارام

پاراشوت صبا

  • توضیحات : بازی های متنوعی برای ایجاد هماهنگی ریتم و مهارت های حرکتی به ویژه گروهی برای پاراشوت وجود دارد

قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ تومان

  • جنس
    پارچه
  • توضیحات
    بازی های متنوعی برای ایجاد هماهنگی ریتم و مهارت های حرکتی به ویژه گروهی برای پاراشوت وجود دارد