دلارام

کمانچه کاظمی (با سیم استرینگر)

  • سایر توضیحات : سیم به کار رفته در این ساز استرینگر می باشد

قیمت : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • سایر توضیحات
    سیم به کار رفته در این ساز استرینگر می باشد