دلارام

بند ساکسیفون وندورن VSS223
Vandoren VSS223 ‘V’ Neck Deluxe Sax Strap

قیمت : ۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان