دلارام

درامز الکترونیکی السیس مدل Crimson II Mesh Kit
Alesis Crimson II Mesh Kit

درامز الکترونیکی Alesis Crimson II Mesh Kit قابلیت وصل شدن به هدفون و سیستم صوتی دارد.

قیمت : ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان