دلارام

هدایت کننده آرشه

محصول راگا

  • مناسب برای : ویولن 3/4 و 4/4

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان

استفاده از هدایت کننده آرشه ضمن اینکه جهت و زاویه حرکت آرشه بر روی سیم را کنترل می نماید برای هنرجو این امکان را فراهم خواهد آورد تا تمرکز خود را بر بخش های دیگر معطوف کند. مسلما پس از مدتی تمرین، دست، زاویه حرکت مناسب را پیدا کرده و طبق عادت و بدون استفاده از هدایت کننده، آرشه را در زاویه مناسب خود به حرکت در خواهد آورد.

  • مناسب برای
    ویولن 3/4 و 4/4
  • جنس
    فلز