دلارام

ناموجود

باغلاما ترک

 • ساختمان کاسه
  ترکه ای
 • تعداد ترک کاسه
  30
 • جنس صفحه
  اسپیروس
 • جنس دسته
  گردو
 • جنس گوشی
  گردو
 • جنس شیطانک
  گردو