دلارام

ناموجود

کمانچه سینا

 • جنس کاسه
  گردو و آبنوس
 • نوع کاسه
  ترکه ای
 • جنس پوست
  بره
 • جنس شیطانک
  آبنوس
 • جنس خرک
  افرا
 • جنس گوشی
  گردو
 • آرشه
  دارد