دلارام

توقف تولید

تار ولیزاده ویژه

 • جنس کاسه
  • توت
 • تعداد سیم (عدد)
  6 عدد
 • جنس دسته
  • گردو
 • نام سازنده
  ولیزاده
 • جنس پوست
  • بره
 • جنس خرک
  • شاخ اوریال
 • جنس روی دسته
  استخوان
 • سایز
  • 4/4