دلارام

سیم مسی کیلویی

لطفا تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  • جنس سیم
    مس