دلارام

پدال تک درام مپکس مدل P-1000
Mapex P1000 Falcon Single Bass Drum Pedal

قیمت : ۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان