دلارام

ناموجود

تنبک شیرانی بزرگ

  • نام سازنده
    شیرانی