دلارام

کمانچه سپهر

فقط قیمت ساز می باشد، بدون لوازم جانبی

قیمت : ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  • نوع کاسه
    ترکه ای