دلارام

سیم بانجو آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : بانجو

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک آلیس شماره 6
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک آلیس شماره 5
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک آلیس شماره 4
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن آلتو آلیس A903
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولا (ویولن آلتو)

جزئیات کالا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سیم ماندولین آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ماندولین

جزئیات کالا

۱۶۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

سیم ویولن آلیس A703
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۷۵,۰۰۰ تومان

سیم ویولن آلتو آلیس A904
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولا (ویولن آلتو)

جزئیات کالا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشی گیتار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیم یوکلله آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : یوکلله سوپرانو

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار آکوستیک آلیس A206
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار اکوستیک

جزئیات کالا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار آلیس A105
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک (مشکی می باشد)

جزئیات کالا

۹۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار آلیس A106
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۸۵,۰۰۰ تومان

دیاپازون بادی کروماتیک آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : تمامی سازها - جنس : استیل

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسلاید گیتار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار و گیتار الکتریک - جنس : فلز

جزئیات کالا

۹۰,۰۰۰ تومان

هندل دریلی گیتار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار - جنس : پلاستیک و فلز

ناموجود

سیم عود آلیس مدل AOD121
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 12 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود آلیس مدل AOD111
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود

سیم ویولنسل آلیس A805A
آلیس ALICE

مشخصات کلی جنس سیم : هسته فولاد با روکش نیکل کروم - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولنسل

ناموجود

سیم ویولنسل آلیس A803
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولنسل

ناموجود

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود

گوشی گیتار آلیس درجه یک
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک

ناموجود

پیکاپ گیتار اکولایزر 3 تن آلیس A505R
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار

ناموجود