دلارام

کلیفون پیراسترو گلد
پیراسترو Pirastro

جزئیات کالا

۲۷۰,۰۰۰ تومان

سیم کمانچه پیراسترو سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : کمانچه

جزئیات کالا

۷۵۰,۰۰۰ تومان

کلیفون پیراسترو OLIVE
پیراسترو Pirastro

جزئیات کالا

۳۲۰,۰۰۰ تومان

کلیفون پیراسترو شوارتز
پیراسترو Pirastro

جزئیات کالا

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو اوا پیرازی سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

جزئیات کالا

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو تونیکا
پیراسترو Pirastro

جزئیات کالا

۷۸۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو ابلیگاتو
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

کلیفون پیراسترو پیرانیتو خاکستری
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : روزین

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی جنس سیم : فولادی - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

جزئیات کالا

۷۳۵,۰۰۰ تومان

سیم ویولنسل پیراسترو سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولنسل

ناموجود