دلارام

سیم کمانچه استرینگر مدل بنفش
استرینگر

مشخصات کلی جنس سیم : فولاد کروم - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : کمانچه

ناموجود

سیم کمانچه استرینگر مدل سیلور
استرینگر

مشخصات کلی جنس سیم : فولاد - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : کمانچه

ناموجود

سیم کمانچه استرینگر مدل آذربایجانی
استرینگر

مشخصات کلی جنس سیم : فولاد - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : کمانچه

ناموجود

سیم ویولن استرینگر بنفش
استرینگر

ناموجود

سیم کمانچه استرینگر مدل طلایی
استرینگر

مشخصات کلی مناسب برای : کمانچه

ناموجود