دلارام

تار ولیزاده ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : ولیزاده - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

توقف تولید