دلارام

تنبک شیرانی چهار مهر ویژه

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : رحیم شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 28 - قطر دهانه کوچک : 27 - توضیحات : دارای دو مهر بیضی و دو مهر مستطیلی رحیم شیرانی می باشد

جزئیات کالا

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک سقادولتی کلکسیونی

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : سقادولتی - قطر دهانه بزرگ : 27

جزئیات کالا

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک سقادولتی (دهانه 22 - 23)

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : سقادولتی - قطر دهانه کوچک : 22 - 23

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک گلشن

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - قطر دهانه بزرگ : 27

جزئیات کالا

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک سقادولتی (دهانه 26 - 27)

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : سقادولتی

لطفا تماس بگیرید

تنبک فایبرگلس محب پور

مشخصات کلی جنس بدنه : فایبرگلس - جنس پوست : پوست شتر - نام سازنده : محب پور

جزئیات کالا

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تنبک طاهری ویژه

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : طاهری - قطر دهانه بزرگ : 27

جزئیات کالا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک قربانی چهار مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 28 - قطر دهانه کوچک : 27

جزئیات کالا

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک قربانی سه مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : سایز بزرگ از دهنه 26 تا 29 میباشد

جزئیات کالا

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک قربانی دو مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه

جزئیات کالا

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک قربانی یک مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : سایز بزرگ از دهنه 26 تا 29 میباشد

جزئیات کالا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک قربانی متوسط

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 25 - قطر دهانه کوچک : 24

لطفا تماس بگیرید

تنبک قربانی کوچک

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 22 - قطر دهانه کوچک : 21

جزئیات کالا

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک شیرانی ER دو مهر

لطفا تماس بگیرید

تنبک شیرانی SH سه مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : رحیم شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

جزئیات کالا

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک شیرانی کوچک

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : شیرانی

جزئیات کالا

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک شیرانی متوسط

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 23 - قطر دهانه کوچک : 22

جزئیات کالا

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک امیر شیرانی سه مهر

مشخصات کلی نام سازنده : شیرانی

جزئیات کالا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک شیرانی چهار مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 28 - قطر دهانه کوچک : 27 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

جزئیات کالا

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تنبک فلزی با پوست مصنوعی

مشخصات کلی جنس بدنه : فلزی - جنس پوست : پوست مصنوعی - نام سازنده : پژواک - قطر دهانه بزرگ : 27

جزئیات کالا

۷۵۰,۰۰۰ تومان

تنبک محب پور بزرگ

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : محب پور

ناموجود

تنبک فایبرگلس منبت محب پور

مشخصات کلی جنس بدنه : فایبرگلس - جنس پوست : پوست شتر - نام سازنده : محب پور

ناموجود

تنبک هنر برومند

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : سقا دولتی - قطر دهانه بزرگ : 24 - قطر دهانه کوچک : 20

ناموجود

تنبک حلمی دو مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب توت - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای

ناموجود