دلارام

محافظ نفیر تنبک

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک فایبرگلس منبت محب پور

مشخصات کلی جنس بدنه : فایبرگلس - جنس پوست : پوست شتر - نام سازنده : محب پور

۸۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک فایبرگلس محب پور

مشخصات کلی جنس بدنه : فایبرگلس - جنس پوست : پوست شتر - نام سازنده : محب پور

۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک طاهری

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : طاهری - قطر دهانه بزرگ : 27

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک قربانی چهار مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : سایز بزرگ از دهنه 26 تا 29 میباشد

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک قربانی سه مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : سایز بزرگ از دهنه 26 تا 29 میباشد

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک قربانی دو مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک قربانی یک مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : سایز بزرگ از دهنه 26 تا 29 میباشد

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک قربانی متوسط

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : قربانی - قطر دهانه بزرگ : 24 - قطر دهانه کوچک : 17 - توضیحات : سار متوسط از 24 سانتی متر تا 25شروع میشود

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک هنر برومند

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : سقا دولتی - قطر دهانه بزرگ : 23 - قطر دهانه کوچک : 16

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک قربانی کوچک

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر

۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک حلمی دو مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب توت - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک محب پور کوچک

مشخصات کلی جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه

۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک شیرانی SH سه مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : رحیم شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک حلمی یک مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب آزاد - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : حلمی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۸۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک سوخته کاری حلمی

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب آزاد - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : حلمی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک شیرانی چهار مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : رحیم شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک فلزی با پوست طبیعی

مشخصات کلی جنس بدنه : فلزی - جنس پوست : پوست شتر - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22

۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک فلزی با پوست مصنوعی

مشخصات کلی جنس بدنه : فلزی - جنس پوست : پوست مصنوعی - نام سازنده : پژواک - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22

۳۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ضرب زورخانه

مشخصات کلی جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : جاوید جم - قطر دهانه بزرگ : 40 - وزن : 4 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

ناموجود