دلارام

ضرب زورخانه

مشخصات کلی جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : جاوید جم - قطر دهانه بزرگ : 40 - وزن : 4 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۱۰ %
تخفیف

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک شیرانی SH سه مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : رحیم شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک حلمی ترکه ای

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب آزاد - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : حلمی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک هیژا لاری

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نام سازنده : بهنام معصومی نژاد

۱۰ %
تخفیف

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک سوخته کاری حلمی

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب آزاد - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : ترکه ای - نام سازنده : حلمی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۵ %
تخفیف

۹۲۰,۰۰۰ تومان

۸۷۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک شیرانی چهار مهر

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست شتر - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : رحیم شیرانی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22 - توضیحات : به علت دست ساز بودن ساز و تغییر در رنگ قبل از ثبت سفارش موجودی و نوع رنگ را با ما چک بفرمایید

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک فلزی با پوست طبیعی

مشخصات کلی جنس بدنه : فلزی - جنس پوست : پوست شتر - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22

۵ %
تخفیف

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک فلزی با پوست مصنوعی

مشخصات کلی جنس بدنه : فلزی - جنس پوست : پوست مصنوعی - نام سازنده : پژواک - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22

۵ %
تخفیف

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۳۲,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک هاپا کرشمه
هاپا HAPA

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک هاپا
هاپا HAPA

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : حدادی - قطر دهانه بزرگ : 27

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک هاپا جامی

مشخصات کلی جنس بدنه : چوب گردو - جنس پوست : پوست گوساله - نوع تنبک : یک تکه - نام سازنده : حدادی - قطر دهانه بزرگ : 27 - قطر دهانه کوچک : 22

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبک شیرانی بزرگ

مشخصات کلی نام سازنده : شیرانی

به زودی

تنبک هاپا مجلس افروز
هاپا HAPA

مشخصات کلی نام سازنده : هاپا

به زودی