دلارام

JW205 - TE Lacquer High-grade Drum Set
آلوی allway

ناموجود

درام بچگانه JW165-P3

مشخصات کیت وزن : 30 کیلوگرم - تعداد کیت های متصل : 5
قطعات تعداد پدهای طبل : 1 - تعداد پدهای سنج : 1 - جنس بدنه طبل ها : توس 6 لایه - اقلام کیت : طبل تام

ناموجود

درام آلوی allway
آلوی allway

قطعات تعداد پدهای طبل : 6 - تعداد پدهای سنج : 4 - جنس بدنه طبل ها : توس 6 لایه - اقلام کیت : طبل فلور تام
مشخصات قطعات اقلام همراه : آچار کوک و استیک

ناموجود

درام JW225_C1

ناموجود