دلارام

عود زریاب عراقی

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : ماهون - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - جنس شیطانک : چوب - ساختمان کاسه : ترکه ای - جنس کاسه : ماهون - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : گردو

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : محمدی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - نام سازنده : موسوی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی یک مهر ویژه

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور خبات دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور خبات یک مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قانون مصطفی ساغلام

مشخصات کلی اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قانون مصطفی ساغلام آبنوس

مشخصات کلی سازنده : مصطفی ساغلام - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه دسته استخوان عطا بحیرایی

۱۰ %
تخفیف

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه عطا بحیرایی صد ترک

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه سینا

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو و آبنوس - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : بره - جنس شیطانک : آبنوس - جنس خرک : افرا - جنس گوشی : گردو - آرشه : دارد

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه لری

مشخصات کلی نوع کاسه : پشت باز

۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی شفیعی یک مهر

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : شفیعی

۱۰ %
تخفیف

۹۹,۰۰۰ تومان

۸۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی ترکمان

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی جهان آقایی

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : جهان آقایی

۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی شفیعی دو مهر

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : شفیعی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی اسماعیلی دو مهر

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : اسماعیلی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی صنایعی دو مهر

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : صنایعی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی صنایعی یک مهر

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : صنایعی

۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نی اسماعیلی یک مهر

مشخصات کلی سایر توضیحات : در کوک های مختلف - سازنده : اسماعیلی

۱۰ %
تخفیف

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۱۷۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا