دلارام

دیوان هناره

لطفا تماس بگیرید

سنتور علوی ویژه

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

جزئیات کالا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سنتور علوی ساده

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک - مضراب

جزئیات کالا

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تار دلنواز

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار مروتی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

جزئیات کالا

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

سه تار نادعلی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

جزئیات کالا

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تار میثم علیاری

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : میثم علیاری - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - جنس پرده : الیاف طبیعی - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار قادری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - نام سازنده : قادری

جزئیات کالا

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه مالمیر

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه عطا بحیرایی 65 ترک

مشخصات کلی جنس کاسه : توت و گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی - سایر توضیحات : روی دسته آبنوس می باشد

جزئیات کالا

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تار احمد کاظمی دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : احمد کاظمی - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - جنس پرده : الیاف طبیعی - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تار مهدی علیاری حرفه ای

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : مهدی علیاری - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - جنس پرده : الیاف طبیعی - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تار رضا کریمی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : رضا کریمی - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار شارخی دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار کیهان کاسه بزرگ (الگوی کمالیان)

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - توضیحات : کاسه بزرگ (الگوی کمالیان) و بم خوان می باشد

جزئیات کالا

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تار مسعود وحیدی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : مسعود وحیدی - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بربط دادویی

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : گردو - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : کوچک - جنس شیطانک : چوب - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس

جزئیات کالا

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تار افشاری دو مهر

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : افشاری - جنس پوست : مصنوعی - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف مصنوعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه سپهر ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تار مهدی علیاری ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : مهدی علیاری - جنس پرده : الیاف طبیعی - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنتور ارغنون

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - جنس گوشی کوک : نیکل - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

جزئیات کالا

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سنتور صالحی راد سه مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - جنس گوشی کوک : استیل - مضراب : دارد - نام سازنده : صالحی راد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک - مضراب

جزئیات کالا

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

عود سعید ویژه

مشخصات کلی جنس صفحه : سدر - جنس دسته : آبنوس - جنس گوشی : آبنوس

جزئیات کالا

۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان