دلارام

تار مهدی علیاری

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رباب جرعه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - ساختمان کاسه : یک تکه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شاه رباب

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - ساختمان کاسه : یک تکه - جنس صفحه : پوست - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا 3/4

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار اشکان دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه جودکی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار عظیمی پنجه قنبری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار برزگر دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دو تار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا معرق

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه نریمان

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای - آرشه : دارد

۵۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور پرنیان

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور بابا حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار مهران کلهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

لطفا تماس بگیرید

تار شهریار

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عود زریاب عراقی

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : ماهون - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - جنس شیطانک : چوب - ساختمان کاسه : ترکه ای - جنس کاسه : ماهون - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : گردو

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور ذوالقدر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور هاتف

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هاتف ملکشاهی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : محمدی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - نام سازنده : موسوی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی یک مهر ویژه

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور خبات دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا