دلارام

سه تار زادخیل دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : حسن زادخیل

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور گلچین سه مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور صادقی گلدار

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - نام سازنده : صادقی - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار فرزاد ویژه سه مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : فرزاد - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف مصنوعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور صادقی خط دار

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور رضایی

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - جنس گوشی کوک : فولاد - مضراب : دارد - نام سازنده : مرتضی رضایی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عود دادویی خط دار

مشخصات کلی جنس صفحه : سدر - جنس دسته : آبنوس - تعداد سیم : 11 - جنس گوشی : آبنوس - اقلام همراه : کاور و مضراب

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عود دادویی

مشخصات کلی جنس صفحه : سدر - جنس دسته : آبنوس - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - جنس شیطانک : استخوان - ساختمان کاسه : کاسه ای - جنس گوشی : آبنوس - اقلام همراه : کاور و مضراب

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار کیخایی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار رضوانی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور مهراب یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار مفتاحی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار نوا یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفتاحی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار سهراب

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار کاظمی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار مهدی علیاری

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رباب جرعه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - ساختمان کاسه : یک تکه

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شاه رباب

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - ساختمان کاسه : یک تکه - جنس صفحه : پوست - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار اشکان دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه جودکی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - آرشه : دارد - سایر توضیحات : به همراه هاردکیس و آرشه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دو تار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا معرق

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا