دلارام

کمانچه حسام حاتمی

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

لطفا تماس بگیرید

تار محمد کاظمی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : محمد کاظمی - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - جنس پرده : الیاف طبیعی - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تار احمد کاظمی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : احمد کاظمی - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - جنس پرده : الیاف طبیعی - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سنتور سبحان

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

جزئیات کالا

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور مهراب کاسه ترکه ای

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور ملکی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار وحید قاسمی دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار نوید

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار نظری دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار فربد

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار داود

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه کادوس

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سنتور پیمان طاهری ویژه ممتاز

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - نام سازنده : پیمان طاهری - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

جزئیات کالا

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار علی مفتاحی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - نام سازنده : علی مفتاحی

جزئیات کالا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سنتور موسوی رزوود

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب رزوود - نام سازنده : موسوی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک - سایر توضیحات : جنس سیم ها بدرا آلمانی و جنس خرک چوب گردو و گوشی اتومات آبکاری می باشد

جزئیات کالا

۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان

سنتور موسوی آکاژو

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب آکاژو - نام سازنده : موسوی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک - سایر توضیحات : جنس سیم ها بدرا آلمانی و جنس خرک چوب گردو و گوشی اتومات آبکاری می باشد

جزئیات کالا

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه کاظمی

لطفا تماس بگیرید

تار دلنواز

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس پوست : طبیعی (بره تودلی) - سایز : 4/4

جزئیات کالا

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار مروتی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

جزئیات کالا

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار نادعلی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

جزئیات کالا

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سه تار قادری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - نام سازنده : قادری

جزئیات کالا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه مالمیر

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان